*    Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie    *    Gminna Biblioteka Publiczna w Zbuczynie    *

 
  XII Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świąteczno-Noworocznych  

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

     1. Wykonawca/Wykonawcy

   
Imię i nazwisko / Nazwa zespołu*:    
Kategoria wiekowa*:    

     2. Dane Szkoły/Instytucji

   
Nazwa*:    
Klasa*:    

     3. Dane Opiekuna/Instruktora

   
Imię i nazwisko*:    
Telefon*:    
Adres e-mail*:    

     4. Utwór
         (kolęda, pastorałka, piosenka świąteczno-noworoczna)

   
Tytuł*:    
Czas*:    
Akompaniament*:    

     5. Wymagania techniczne

   
Wymagania*:    

     6. Miejsce i termin przesłuchania

   
Wybierz*:    
     

     Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
          fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
          dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku przez Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie
          na potrzeby organizacji XII Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świąteczno-Noworocznych*.

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*:    
Telefon rodzica/opiekuna prawnego*:    

 

Po wysłaniu formularza pojawi się potwierdzenie wysyłki.
Jeżeli potwierdzenia nie będzie oznacza to, że formularz nie został wysłany.

     * - pola obowiązkowe.

 
 

Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie
Copyright 2020